Serguei_Beloussov_Acronis_Wikipedia

Acronis-CEO Serguei Beloussov. Bild: Wikipedia

Acronis-CEO Serguei Beloussov. Bild: Wikipedia